Bình chọn
background-vote

TRANG BÌNH CHỌN

Bình chọn hạng mục

Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu

I. Lựa chọn đơn vị khảo sátBạn đang khảo sát và đánh giá Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu của:* Vui lòng tích vào ô trống và chọn 1 trong những ngân hàng trong danh sách dưới đây.
* Quý vị có thể bình chọn nhiều ngân hàng khác nhau bằng cách thực hiện khảo sát nhiều lần
Chọn ngân hàng
Chọn ngân hàng
II. KHẢO SÁT Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu* Quý vị vui lòng đánh giá theo cấp độ tăng dần từ 1 - 5 với:1 - Hoàn toàn không đồng ý2 - Không đồng ý3 - Trung lập4 - Đồng ý5 - Hoàn toàn đồng ý
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ dành cho khách hàng ưu tiên
Chất lượng tư vấn của đội ngũ chuyên viên