Bình chọn
background-vote

TRANG BÌNH CHỌN

Bình chọn hạng mục

Sản phẩm công nghệ & chuyển đổi số tiêu biểu

I. Lựa chọn đơn vị khảo sátBạn đang khảo sát và đánh giá Sản phẩm công nghệ & chuyển đổi số tiêu biểu của:* Vui lòng tích vào ô trống và chọn 1 trong những ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc công ty fintech trong danh sách dưới đây.
* Quý vị có thể bình chọn nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc công ty fintech khác nhau bằng cách thực hiện khảo sát nhiều lần
Chọn ngân hàng
Chọn ngân hàng
Chọn công ty
Chọn công ty
Chọn công ty
II. KHẢO SÁT Sản phẩm công nghệ & chuyển đổi số tiêu biểu* Quý vị vui lòng đánh giá theo cấp độ tăng dần từ 1 - 5 với:1 - Hoàn toàn không đồng ý2 - Không đồng ý3 - Trung lập4 - Đồng ý5 - Hoàn toàn đồng ý
Trải nghiệm người dùng
An toàn
Công nghệ tiên tiến